Middelburg

In opdracht van Firma Nieuwenhuis

d.m.v. Hogedrukwaterstralen 1000 Bar –260 L roterendinzet Aquacutter voorzien van Rotolance 1000

Waterstralen en opruwen t.b.v. aanbrengen nieuwe betonnen dekvloer

Oppervlak 625 m²

Slopen deuraansluiting 22,5 x 2 x 0,7 m¹

Opzuigen en verwijderen betonpuin en geheel schoon opleveren