BETONSPUITEN

Bij betonspuiten kunnen wij er voor zorgen dat het mengen, verplaatsen, aanbrengen en het verdichten van het beton in slechts één keer plaatsvindt. Dat betekent dat spuitbeton een ideale optie is als er grote oppervlakten beton moeten worden hersteld. Dit komt doordat zowel de methoden voor de verwerking als de eigenschappen van het beton zeer gunstig is.

De voordelen

Er zijn een aantal voordelen van betonspuiten in vergelijking met het normale beton. Deze voordelen worden hieronder opgesomd.

  • Het hecht zeer goed aan de ondergrond en heeft een grote dichtheid
  • Er is vrijwel geen voorbehandeling noodzakelijk
  • De nabehandeling is vrijwel nihil
  • Door het verhoogde cementgehalte wordt de carbonatatie geremd
  • De bewapening kent een betere bescherming, doordat er verminderde vochtfluctuaties in het beton ontstaan
  • De kans op wapeningscorrosie neemt af

Waar bestaat het uit?

Spuitbeton bestaat uit een mengsel van cement, toeslagmaterialen en water. Daarbij zijn er eventueel hulpstoffen die onder hoge druk met een hoge snelheid via een spuitknop aangebracht en verdicht worden op een bepaalde ondergrond.

Een droge en natte methode

Wij kunnen het spuitbeton zowel met een droge als met een natte methode aanbrengen. Bij de droge methode wordt het water pas bij de spuitmond toegevoegd, terwijl bij de natte methode het water al vooraf gemengd.

PROJECTEN

Neem eens een kijkje in ons portfolio om een indruk te krijgen van diverse projecten die afgelopen jaren door ons zijn gerealiseerd.

Bekijk onze gerealiseerde verbouw projecten in ons portfolio